InOutBoard Rapporter

InOutBoard.com rapporter tillhandahåller detaljerad information för uppföljning och redovisning. Många av våra kunder använder dessa rapporter för att granska timecards och löner.
Här ingår också kontaktinformation och statusrapporter som skall användas i en nödsituation eller naturlig katastrof.
Rapporter omfattar:
  • Betänkandet tidkort
  • Koden statusrapport
  • Typ statusrapport
  • Rapport för anställda
  • Plats rapport
  • Akuta statusrapport
  • och mer...