Vilkår for bruk

1. Lisenser og programvare. InOutBoard.com, Inc. ("InOutBoard") gir herved til kjøper ("Lisenstaker") en begrenset, gjenkallelig, verdensomspennende, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, viderelisensieres lisens til å bruke InOutBoard programvaren ("programvaren"). Programvare som dekkes av denne avtalen omfatter all programvare som er fremskaffet for Lisenstaker under denne avtalen, som kan omfatte, men er ikke begrenset til, det InOutBoard web-området, InOutBoard tilpasset programvare, InOutBoard Software Developers Toolkit (SDK) og InOutBoard mobilweben. Lisenstaker skal ikke, eller bevisst tillate andre å foreta omvendt utvikling, dekompilere, demontere, endre, tilpasse, lage avledede produkter fra eller annen måte forsøke å avsløre kildekoden fra programvaren som følger. Lisenstaker aksepterer å alle vilkårene og bestemmelsene i denne lisensavtalen for programvare ("avtalen").

2. Lisensavgift. I bytte for lisensene, skal lisensinnehaveren betale til InOutBoard.com, LLC, foran, en ikke-refunderbar lisensavgift. Til tross for den Lisenstakers betaling på lisensavgift, InOutBoard forbeholder seg retten til å avslutte lisensen hvis InOutBoard oppdager som lisensinnehaveren og/eller den Lisenstakers bruk av programvaren er i forbindelse med brudd på denne avtalen.

3. Eiendomsrett. InOutBoard vil beholde alle høyre, tittel og interesser i og til programvaren, alle kopier av dette, og InOutBoard webområde(r), programvare og andre immaterielle eiendom, deriblant, men ikke begrenset til, eier av alle opphavsrettigheter, utseende, varemerke rettigheter, design rettigheter, forretningshemmelighet rettigheter og alle andre opphavsrettigheter og andre proprietære innehavere disse rettighetene. Lisenstaker vil ikke direkte eller indirekte skaffe eller forsøke å skaffe til enhver tid, noen rett, tittel eller interesse ved registrering eller ellers i eller varemerker, tjenestemerker, opphavsrett, Varenavn, symboler, logoer eller betegnelser eller andre immaterielle rettigheter eies eller brukes av InOutBoard. Alle tekniske håndbøker eller annen informasjon levert av InOutBoard til Lisenstaker skal være den eneste tilhører InOutBoard.

4. Term og oppsigelse. Underlagt de andre bestemmelsene herav, skal denne avtalen starte på Lisenstakers optisk i denne avtalen og fortsette inntil lisensinnehaveren discontinues bruk av programvaren eller avtalen opphører automatisk på den Lisenstakers brudd på noen sikt eller vilkår i denne avtalen ("periode"). Ved slik terminering, lisensinnehaveren, slettes programvaren umiddelbart.

5. Kopiering og overføring. Lisenstaker kan kopiere programvaren for sikkerhetskopiering formål. Lisenstaker kan ikke tilordne eller annen måte overføre programvaren til noen tredjepart.

6. Spesifikk fraskrivelse av garanti og Ansvarsbegrensning. PROGRAMVAREN LEVERES UTEN GARANTIER AV NOE SLAG. INOUTBOARD FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET OG ANVENDELIGHET FOR SÆRSKILTE FORMÅL. INOUTBOARD VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER SOM ER KNYTTET TIL PROGRAMVAREN, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, VANLIGE, TILFELDIGE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER AV NOE SLAG, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADER RELATERT TIL TAPTE DATA ELLER TAPT FORTJENESTE, SELV OM INOUTBOARD HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

7. Garantier og representasjoner. Lisenstaker garanterer og representerer at den Lisenstakers handlinger med hensyn til programvaren vil være i samsvar med alle gjeldende lover; og Lisenstaker samtykker i å erstatte, forsvare og holde InOutBoard skadesløs fra og mot alle og ethvert forpliktelser, skader, tap, krav, kostnader og utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer) som følge av eller som følge av Lisenstakers unnlatelse av å observere bruk begrensningene som er framsatt her.

8. Publisitet. Lisensinnehaveren gir tillatelse for InOutBoard du bruker Lisenstakers navn i kundelister og kampanjer. InOutBoard skal ikke, uten samtykke på forhånd skriftlig, distribuere, selge eller gjøre tilgjengelig Lisenstakers e-post eller annen informasjon om selskapet til tredjeparter med bestemte unntak av kunden lister og kampanjer.

9. Gjeldende lov. Denne avtalen skal reguleres av lovene i California, USA.

10. Tildeling. Denne avtalen er ikke overførbar eller overføres av Lisenstaker. InOutBoard etter eget skjønn kan overføre en lisens til en tredjepart på skriftlig anmodning fra Lisenstaker.

11. Fullstendig avtale. Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom partene om den Lisenstakers bruk av programvaren. Denne avtalen erstatter eventuelle tidligere verbal forståelse mellom partene og eventuelle Lisenstaker-bestillings- eller andre bestillende dokumentet, uavhengig av om slike dokument er mottatt av InOutBoard før eller etter gjennomføringen av denne avtale. Denne avtalen kan bli endret bare skriftlig av InOutBoard.