Fange Telefonbeskjeder og sende mobile varsler

InOutBoard.com-meldinger brukes hovedsakelig til å spore innkommende telefonsamtaler, men de kan brukes for inter-kontor kommunikasjon.
  • Opprette en melding for én eller flere medarbeidere
  • E-post-varsel varsling når ny en melding ankommer
  • Muligheten til å videresende meldinger til andre medarbeidere
  • Vise sendte meldinger og når de ble lest
  • Sende Mobile varsler for medarbeiderne med mobile enheter