Käyttöehdot

1. Lisenssit ja ohjelmiston. InOutBoard.com, Inc. ("InOutBoard") myöntää täten ostajalle käyttöluvan ("haltija") rajoitetun, peruutettavissa, maailmanlaajuinen, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, sublicensable käyttöoikeuden InOutBoard-ohjelmiston ("ohjelmisto"). Tämän sopimuksen soveltamisalaan ohjelmisto sisältää kaikki ohjelmiston tämän sopimuksen, joka voi sisältyä, mutta ei rajoitu siihen, InOutBoard web-sivusto, InOutBoard mukautetun ohjelmiston, InOutBoard Software Developers Toolkit (SDK) ja InOutBoard mobile web käyttöluvan mukaista. Käyttöluvan saajan on, tai tarkoituksellinen Salli muiden muutos lähdekoodiksi, valmistustapaa, hajottaa, muokata, mukauttaa, luoda siitä johdannaisteoksia tai muulla tavoin pyrkiä selvittämään lähdekoodin ohjelmiston. Käyttöluvan hyväksyy kaikki ehdot ja tämän ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen ("sopimuksen") ehtoja.

2. Lisenssi maksu. License-käyttöoikeuksien ehdot, vastikkeeksi käyttöluvan saajan on maksettava InOutBoard.com, Inc. valmisteluun, palauteta käyttöoikeuden maksu. Sen estämättä, mitä käyttöoikeuden maksun suorittamisen käyttöluvan saajan InOutBoard varaa oikeuden lopettaa käyttöoikeus, jos InOutBoard toteaa, että käyttöluvan tai ohjelmiston käyttö käyttöluvan saajan on tämän sopimuksen vastaista.

3. Teollis-ja tekijänoikeudet. InOutBoard säilyttää itsellään kaikki omistus- ja kiinnostus ja ohjelmisto, kaikki kopiot ja InOutBoard www-sivustot sivustojen, ohjelmistojen ja muiden henkisen omaisuuden, mukaan lukien, mutta ei rajoitu, kaikki tekijänoikeudet, ulkoasua, tavaramerkki omistusoikeuden oikeuksia, mallioikeuksia, liikesalaisuutta oikeuksien ja kaikki muut teollis-ja tekijänoikeuksien ja muiden suosittelemaa oikeuksien. Käyttöluvan saajan ei suoraan tai välillisesti hankkia tai yrittää hankkia milloin tahansa oikeus, osaston tai edun rekisteröintiä tai muulla tavalla olevien tai kaupalliset nimet, symbolit, logoja tai nimityksiä, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia ja palvelumerkkeihin tai muiden henkisen omaisuuden oikeudet omistaa tai käyttää InOutBoard. Kaikki tekniset käsikirjat tai muut käyttöluvan InOutBoard toimittamat tiedot on InOutBoard ainoa omaisuutta.

4. Termiä ja lopettamista. Muista säännöksistä muuta johdu, tämän sopimuksen on aloittaa heti käyttöluvan saajan valitsevat tämän sopimuksen ja jatketaan, kunnes käyttöluvan lakkaa voi käyttää ohjelmiston tai sopimus päättyy automaattisesti kun käyttöluvan saajan rikkomista tämän sopimuksen ("ilmaisulla") ehtoja. Tällainen päätyttyä käyttöluvan poistaa ohjelmiston välittömästi.

5. Kopioiminen ja siirtäminen. Käyttöluvan haltija voi kopioida ohjelmistoa ainoastaan varmuuskopioida varten. Käyttöluvan voi määrittää tai muutoin siirtää ohjelmistoa kolmannelle osapuolelle.

6. Erityinen Vastuuvapautus takuu ja vastuun rajoitus. OHJELMISTO TOIMITETAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA. INOUTBOARD KIISTÄÄ KAIKKI TAKUUT, ILMAISTUT TAI OLETETUT, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. INOUTBOARD EIVÄT OLE VASTUUSSA VAHINGOISTA, JOTKA LIITTYVÄT OHJELMISTON, MUKAAN LUKIEN ILMAN RAJOITUS, TAVALLISET, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA VAHINGONKORVAUKSET LIITTYVÄT KADONNEET TIEDOT TAI LIIKEVOITON, VAIKKA INOUTBOARD ON ILMOITETTU SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

7. Takuut ja esitykset. Käyttöluvan optiotodistusten ja ilmaisee, että käyttöluvan saajan toimia ohjelmisto on kaikkien sovellettavien lakien mukaisesti ja käyttöluvan suostuu vastuusta, puolustamaan ja pidä InOutBoard vaaraton alkaen ja vastaan sekä kaikista velat, vahingot, tappiot, saatavien, kustannukset ja johtuvat tai käyttöluvan saajan laiminlyöminen tässä asetuksessa käyttöä koskevat rajoitukset johtuvat kulut (mukaan lukien kohtuullisen oikeudelliset palkkiot).

8. Julkisuuden. Käyttöluvan antaa oikeudet käyttöluvan saajan nimi asiakasluetteloista ja promootiot käyttämään InOutBoard. InOutBoard on ei, ilman kirjallista lupaa, levittää, myydä tai luoda käytettävissä käyttöluvan sähköposti- tai muita yrityksen tietoja kolmansille osapuolille tietyn asiakkaan lukuun ottamatta luettelot ja promootiot.

9. Sovellettava laki. Tätä sopimusta sovelletaan Kalifornia, Yhdysvallat lait.

10. Varauksen. Tämä sopimus ei jaotella tai siirtää lisenssinhaltija. InOutBoard täysin oman harkintansa mukaan saa siirtää kolmannelle osapuolelle käyttöluvan kirjallisesta pyynnöstä käyttöoikeutta.

11. Sopimuksen kattavuus. Tämä sopimus merkitsee koko ohjelmiston käyttöä käyttöluvan saajan koskevat osapuolten välisen sopimuksen. Tämä sopimus syrjäyttää kaikki ennalta sanallinen ymmärtämystä osapuolten ja jonkin käyttöluvan ostotilauksen tai muut tilaaminen asiakirjan, riippumatta siitä, onko tällainen asiakirja on vastaanottanut InOutBoard ennen tai sen jälkeen, kun tämän sopimuksen täytäntöönpano. Tätä sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti InOutBoard.